Telèfon: 93 857 04 73    Correu: info@celestisoy.com

BANNER estacio de-gasolina

 El PRODUCTE MICROFILTRAT es basa en una tecnologia desenvolupada inicialment per als combustibles d'aviació amb l'objectiu d'eliminar-ne les partíclues sòlides i l'aigua en suspensió que porten.

Qualsevol combustible, a causa dels procesos de transport per mitjà d'oleoductes i camions cisterna, acaben dissolent petites partícules sòlides i aigua. En el sector de l'aviació, i encara que aquestes substàncies no siguin visibles a simple vista, poden suposar un problema important, de manera que la indústria especialitzada va desenvolupar uns filtres molt específics per eliminar-les. Aquests filtres porten el prefix micro perquè són capaços de retenir partícules i gotes d'aigua molt petites, de mida de l'ordre de micròmetres.

Aplicant aquesta tecnologia als nostres combustibles, assegurem als nostres clients un producte d'alta qualitat, que millora el rendiment del motor, alhora que en redueix el consum. Per una banda, el combustible no té humitat i per això la combustió és més neta, i per l'altra, no conté partícules sòlides que puguin obstruir els injectors amb el pas del temps. Així doncs, el rendiment del motor és màxim i el consum es redueix.