Preu actual de les gasolineres

Telèfon: 93 857 04 73    Correu: info@celestisoy.com

És la nova generació del gasoil bonificat, amb una reducció del contingut en sofre a 10 ppm. (10mg./kg.) i adequat als nous motors. És el carburant destinat a calefaccions, tractors agrícoles i forestals, vehicles refrigerats i maquinària mòbil no de carretera. De coloració vermella.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

 

Características

Uds.

Límites

Métodos de ensayo

Número de cetà mínim

49,0 EN

 

ISO 5165/EN 15195/ASTM D 613

Índex de cetà mínim

46,0 EN

 

ISO 4264 / ASTM D 4737

Densitat a 15ºC

kg/m3

820 a 880

EN ISO 3675 / EN ISO 12185 /ASTM D 4052 / D 1298

Viscositat cinemàtica a 40ºC

m/m2/s

2,00 a 4,50 

EN ISO 3104/ASTM D 445

Contingut de sofre

mg/kg

màximo 10

EN ISO 208046 / EN ISO 20884

Destil·lació

EN

 

ISO 3405 / ASTM D D 86

65% recollit

ºC

mínim 250

 

85% recollit

ºC

màxim 350

 

95% recollit

ºC

màxim 370